Algemene voorwaarden Swaty Confidence

Poolse vlaggenOnze algemene voorwaarden van het relatiebemiddelingsbureau Swaty Confidence Haarlem voor het vinden van uw nieuwe liefde:


-1.) Swaty zal alle correspondentie, vertalingen, Na ontvangst binnen 2 werkdagen verwerken.
-2.) Swaty verplicht zich alle gegevens van de klant, met alle zorg en discretie te behandelen. Dit geldt ook voor de gegevens van de Poolse kandidaten.
-3.) Swaty behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder restitutie van gelden, als door schuld van de klant een relatie wordt verbroken, of dat er sprake is van verbale/non-verbale conflicten ten opzichte van zijn nieuwe partner.


 

-4.) Swaty zal eveneens verbreken, zonder restitutie van gelden, als blijkt dat de dame voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.


Swaty doet hiervan een aangifte!

-5.) Na ondertekenen van de overeenkomst zal Swaty direct starten met de bemiddeling, bij ontbinding na het ondertekenen van de overeenkomst zal Swaty genoodzaakt zijn de  reeds gemaakte kosten alsnog op de klant verhalen.


 -6.) Als de klant de naam van Swaty in diskrediet brengt.

 -7.) Als de klant buiten Swaty een andere partner vindt, dient hij dit onverwijld aan ons bureau te melden!

 

 -8.) Swaty behoudt zich het recht, om de bemiddeling per direct te stoppen zonder restitutie van gelden; 

 

Wanneer tijdens de bemiddelingsperiode blijkt, dat de klant onwaarheden heeft vermeldt over bijv.; psychiatrisch, crimineel en/of drank verleden.

-9.) Swaty kan niet verantwoordelijk worden gesteld/gehouden, als door de toekomstige partner en/of de klant extra en/of onvoorziene uitgaven worden gemaakt!


-10.) De betaling van 800 euro voor onze bemiddeling dient vooraf te geschieden via bankoverschrijving of iDeal!